PROPORTION SVALS SAKKUNNIG AS

Statens offentliga utredningar 1921:2

PROPORTION SVALS SAKKUNNIG AS

BETÄNKANDE

II

AVGIVET DEN 18 APRIL 1921

DET PROPORTIONELLA VALSÄTTET

VID VAL TILL RIKSDAGEN

STOCKHOLM 1921

KDNQL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER

210279

INNEHALL.

Sid.

Skrivelse till Chefen för Justitiedepartementet t................ 5

Lagförslag................................13

Allmän motivering............................. 39

Kap. I. Parti- eller personmetod....................41

Kap. II. Första kammaren ''....................... 59

Kap. III. Andra kammaren.......''................ 65

1. Fördelningen av platserna mellan väljargrupperna: 66

A. Förstorade valkretsar (länsvalkretsar)............68

B. Fördelningsregeln....................110

C. Tilläggsmandat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.