SINNESSLÖVÅRDSSAKKUNNIGAS BETÄNKANDE, r

Statens offentliga utredningar 1921:6

SINNESSLÖVÅRDSSAKKUNNIGAS BETÄNKANDE, r.

BETÄNKANDE

KOKANDE

UPPRÄTTANDET AV UPPFOSTRINGSANSTALTER FÖR

VANARTADE SINNESSLÖA

AVGIVET DEN 12 FEBRUARI 1921

AV

TILLKALLADE SAKKUNNIGA

STOCKHOLM 1921

K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI

[46 2l]

.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Sid.

Skrivelse till Herr Statsrådet och Chefen för Socialdepartementet ........... 5

Betänkande:

I. Inledning och historik ............................................................................. 8

II. Allmänna principer för sinnesslövårdens organisation ........................... 16

III. Huru vården om vanartade sinnesslöa och fallandesjuka hör ordnas ... 22

IV. Skolhemmens organisation och därmed sammanhängande frågor ......... 31

V. Skolhemmens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida