STRÖÄNGARS INDRAGANDE TILL KRONAN

Statens offentliga utredningar 1921:6

FÖRSLAG

TILL

LAG

OM

STRÖÄNGARS INDRAGANDE TILL KRONAN

SAMT TILL ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR

AVGIVNA AV

KOLON ISATIONSKOMMITTÉN

STOCKHOLM 1920

1SAAC MARCUS’ BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

WJMhbw ?mådhäu.jite

.1- ■■ ‘.i t Jill > KA?

''

: »
''

! V 4 > J( v * *•

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Sid.

Skrivelse till Konungen ........................................................................................... v

Förslag till

Lag om ströängars indragande till kronan ............................................................ 1

I. Allmänna bestämmelser ............................................................................ 1

IT. Särskilda bestämmelser i fråga om ströängar, tillhörande fastighet, varå

ej idkas självständigt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.