STRÖÄNGARS INDRAGANDE TILL KRONAN

Statens offentliga utredningar 1921:6

FÖRSLAG

TILL

LAG

OM

STRÖÄNGARS INDRAGANDE TILL KRONAN

SAMT TILL ANDRA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE FÖRFATTNINGAR

AVGIVNA AV

KOLON ISATIONSKOMMITTÉN

STOCKHOLM 1920

1SAAC MARCUS’ BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

WJMhbw ?mådhäu.jite

.1- ■■ ‘.i t Jill > KA?

''

: »
''

! V 4 > J( v * *•

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Sid.

Skrivelse till Konungen ........................................................................................... v

Förslag till

Lag om ströängars indragande till kronan ............................................................ 1

I. Allmänna bestämmelser ............................................................................ 1

IT. Särskilda bestämmelser i fråga om ströängar, tillhörande fastighet, varå

ej idkas självständigt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida