TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖRSTÄVJAN DE AV SPEKULATIONEN VID HANDELMED JORDBRUKSEGENDOMM. M

Statens offentliga utredningar 1918:2

BETÄNKANDE

M Kl)

FÖRSLAG

TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖR

STÄVJAN DE AV SPEKULATIONEN VID HANDEL

MED JORDBRUKSEGENDOM

M. M.

UTARBETAT INOM J U ST ITIE D E F ART K M E N T ET

SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGA

STOCKHOLM 1918

ISAAC MAHCUS’ BOKTRYCKKRI-AKTIKBOLAL

INNEHÄLLSFÖRTEC KN ING.

Sill.

Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Justitiedepartementet .... 5—ti

Författningsförslag............................... 7—20

Förslag till lag om tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av

skog å fastighet i enskild ägo...................... 9—13

Förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att erhålla ägostyckning

och verkställa jordavsöndring i södra och mellersta Sverige..... 14—16

Förslag till lag om inskränkning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.