UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE

Statens offentliga utredningar 1918:13

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE

AVGIVET AV

DEN AV KUN ÖL. MAJ :T DEN 3 OKTOBER 1902

TILLSATTA KOMMITTÉ

RÖRANDE

LY.

UTLÅTANDE ÖYER DEN S. K. LÄRARLÖNENÄMNDENS

DEN 31 OKTOBER 1914 AVGIVNA BETÄNKANDE M. M.

STOCKHOLM 1918

ITUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER

175454

INNEHÅLL.

Sid.

Underdånig skrivelse till Konungen.................va—x.

Utlåtande.

Kap. t. Behovet av löneförbättring 1

Kap. IL Allmänna avlöningsgrunder................. 4.

A. Särskilda lönetillägg åt familjeförsörjare........... »

B. Förhållandet mellan manliga och kvinnliga lärares avlöning m. m. . 9.

C. Grunderna för övning slär amas avlöning vid de allmänna läroverken,

högre lärarinneseminariet och folkskoleseminarierna......16.

D. Pensionsålder.......................19

Manliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida