UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE

Statens offentliga utredningar 1918:13

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE

AVGIVET AV

DEN AV KUN ÖL. MAJ :T DEN 3 OKTOBER 1902

TILLSATTA KOMMITTÉ

RÖRANDE

LY.

UTLÅTANDE ÖYER DEN S. K. LÄRARLÖNENÄMNDENS

DEN 31 OKTOBER 1914 AVGIVNA BETÄNKANDE M. M.

STOCKHOLM 1918

ITUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER

175454

INNEHÅLL.

Sid.

Underdånig skrivelse till Konungen.................va—x.

Utlåtande.

Kap. t. Behovet av löneförbättring 1

Kap. IL Allmänna avlöningsgrunder................. 4.

A. Särskilda lönetillägg åt familjeförsörjare........... »

B. Förhållandet mellan manliga och kvinnliga lärares avlöning m. m. . 9.

C. Grunderna för övning slär amas avlöning vid de allmänna läroverken,

högre lärarinneseminariet och folkskoleseminarierna......16.

D. Pensionsålder.......................19

Manliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.