UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE

Statens offentliga utredningar 1918:14

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE

AFGTFVET AF

DEN AF KTJNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902

TILLSATTA KOMMITTÉ

RÖKANDE

ili!

XXVII.

FÖRSLAG TILL GRUNDER, MED TILLÄMPNING AF HVILKA

INFÖDDA SVENSKA KVINNOR MÅ KUNNA AF KONUNGEN UTNÄMNAS

OCH BEFORDRAS TILL VISSA BEFATTNINGAR.

STOCKHOLM

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT Sl SÖNER

1911

[102089]

INNEHÅLL.

Sid.

Underdånig skrifvelse till Konungen..............I—IL

Betänkande och förslag
Inledning

.............................. L

Sammanställning rörande de särskilda befattningarna af nu ifrågavarande

slag...........................15-

Inkommen framställning.......................23.

Kommitténs yttrande.........................27.

Befattningarna.......................... »

Aflöning och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.