UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE

Statens offentliga utredningar 1894:1

UNDERDÅNIGT UTLÅTANDE

KCMil, MALTS OCH RIKETS KOMMERSKOLLEGIUM

JEMTE

YTTRANDE AF FULLMÄGTIGE I JERNKONTORET

ÄFVENSOM

SÄRSKILDA BETÄNKANDE» OCH FÖRSLAG

I FRÅGA OM

ÄNDRING I GRUFVESTADGAN BETRÄFFANDE DISPOSITIONSRÄTTEN

ÖFVER MINERALFYNDIGHETER Ä VISS

KRONOJORD M. M,

i

STOCKHOLM

TRYCKT HOS K. L. BECKMAN

1893.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Sid.

Underdånigt utlåtande af Kongl. Maj ds och Rikets Kommerskollegium.............................. I.

Yttrande af Fullmägtige i Jernkontoret ........................................................................... XL.

Dertill hörande förslag till ändrad Grufvestadga............................................................... LII.

Betänkande af Th. Nordström..........................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida