UPPRÄTTANDE A? HANDELSKURSER m. m

Statens offentliga utredningar 1918:11

BETÄNKANDE

ANGÅENDE

UPPRÄTTANDE A? HANDELSKURSER m. m.

AVGIVET

ENLIGT NÅDIGT BESLUT DEN 29 AUGUSTI 1913 TILLKALLADE

KOMMITTERADE

UPPSALA

EDV. BERLINGS BOKTRYCKERI

1915.

«*. Al

Innehåll,

Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Finansdepartementet.....sid. V

Handelskursernas uppgift och anordning..............» 1

Understöd till handelsundervisningsanstalter av andra typer........»28

Handelslärarnas praktiska utbildning...............»34

Centralstyrelse och inspektion . . .............»41

Frågor rörande handelsundervisningen i övrigt:

Inträdesfordringar vid handelsgymnasierna.........»45

Avgångsbetyg från handelsgymnasierna...........»48

Kompetensvärdet av avgångsbetyg från handelsgymnasium .... »53

Undervisningens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.