UPPRÄTTANDE A? HANDELSKURSER m. m

Statens offentliga utredningar 1918:11

BETÄNKANDE

ANGÅENDE

UPPRÄTTANDE A? HANDELSKURSER m. m.

AVGIVET

ENLIGT NÅDIGT BESLUT DEN 29 AUGUSTI 1913 TILLKALLADE

KOMMITTERADE

UPPSALA

EDV. BERLINGS BOKTRYCKERI

1915.

«*. Al

Innehåll,

Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Finansdepartementet.....sid. V

Handelskursernas uppgift och anordning..............» 1

Understöd till handelsundervisningsanstalter av andra typer........»28

Handelslärarnas praktiska utbildning...............»34

Centralstyrelse och inspektion . . .............»41

Frågor rörande handelsundervisningen i övrigt:

Inträdesfordringar vid handelsgymnasierna.........»45

Avgångsbetyg från handelsgymnasierna...........»48

Kompetensvärdet av avgångsbetyg från handelsgymnasium .... »53

Undervisningens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida