UPPRÄTTANDE AY HANDELSSKOLOR

Statens offentliga utredningar 1918:11

BETÄNKANDE

ANGÅENDE

UPPRÄTTANDE AY HANDELSSKOLOR

AVGIVET

AV

ENLIGT NÅDIGT BESLUT DEN 29 AUGUSTI 1913 TILLKALLADE

KOMMITTERADE

UPPSALA

EDV. BERLINGS BOKTRYCKERI

1914.

Innehåll.

Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Finansdepartementet.....sid. 1

Behovet av den lägre handelsundervisningens ordnande.........» 1

Frågan om upprättande av s. k. handelsskolor...........» 12

Centralstyrelse och inspektion .............» 39

Kommitterades förslag...................» 44

Bilagor.................... ... » 49

Förteckning över bilagorna..................» 76

Till

Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Finansdepartementet.

Sedan Kungl. Maj:t på därom gjord framställning funnit gott bemyndiga

Chefen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.