UPPRÄTTANDE AY HANDELSSKOLOR

Statens offentliga utredningar 1918:11

BETÄNKANDE

ANGÅENDE

UPPRÄTTANDE AY HANDELSSKOLOR

AVGIVET

AV

ENLIGT NÅDIGT BESLUT DEN 29 AUGUSTI 1913 TILLKALLADE

KOMMITTERADE

UPPSALA

EDV. BERLINGS BOKTRYCKERI

1914.

Innehåll.

Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Finansdepartementet.....sid. 1

Behovet av den lägre handelsundervisningens ordnande.........» 1

Frågan om upprättande av s. k. handelsskolor...........» 12

Centralstyrelse och inspektion .............» 39

Kommitterades förslag...................» 44

Bilagor.................... ... » 49

Förteckning över bilagorna..................» 76

Till

Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Finansdepartementet.

Sedan Kungl. Maj:t på därom gjord framställning funnit gott bemyndiga

Chefen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida