UTLÅTANDE och FÖRSLAG

Statens offentliga utredningar 1918:10

UNDERDÅNIGT

UTLÅTANDE och FÖRSLAG

TILL

DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGENS

ORDNANDE

'' ■>''

UNDERDÅNIGT

utlåtande och förslag

till

DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGENS

ORDNANDE

AVGIVET AF

DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 4 OKTOBER 1907

TILLSATTA KOMMITTÉN

II.

DEN LÄGRE TEKNISKA UNDERVISNINGEN

I SVERIGE

BILAGA: STATISTISKA UPPGIFTER ANGÅENDE INOM RIKETS INDUSTRI

OCH INDUSTRIELLA VERK ANSTÄLLDA TEKNIKER.

ÖREBRO 1911

LÄNSTIDNINGENS TRYCKERI

Den redogörelse för den tekniska undervisningen i riket, som här lämnas,

omfattar endast de tekniska läroanstalter, som underhållas av staten eller av

kommuner med bidrag från statsverket. Av enskilda skolor hava däremot

endast de av brukssocieteten med bidrag av staten underhållna båda bergsskolorna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.