UTREDNING OCH FÖRSLAG

Statens offentliga utredningar 1921:4

UTREDNING OCH FÖRSLAG

ANGÅENDE

ORDNANDET AV STATENS TRYCK

AVGIVET AV SAKKUNNIGA, TILLKALLADE

ENLIGT KUNGL. MALTS

BESLUT DEN 22 SEPTEMBER 1917

CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM 1919

•'' V

, ,■

Till

herr statsrådet och chefen för kungl. finansdepartementet.

Enligt nådigt bemyndigande den 22 september 1917 att tillkalla högst tre

personer för att såsom sakkunniga verkställa av riksdagen begärd utredning

om i vad mån kostnaderna för statens tryck kunde nedbringas genom inrättande

av en statens tryckeriexpedition och specialtryckerier för vissa

ämbetsverk eller genom vidtagande av andra anordningar samt för riksdagen

framlägga de förslag, vartill en sådan utredning kunde föranleda, har

dels förutvarande herr statsrådet och chefen för finansdepartementet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida