Alkobommar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1629 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2018/04517/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1629 av Nina Lundström (L) Alkobommar

Nina Lundström har frågat mig vilka gränshamnar som har fått anläggningar för nykterhetskontroll, så kallade alkobommar.

För att införandet ska få bästa möjliga acceptans är det av största vikt att samtliga parter är överens om en så bra lösning som möjligt för varje hamn. Styrelsen för Göteborgs hamn har under sommaren fattat ett beslut om att alkobommar nu ska införas i Göteborgs hamn. Jag förväntar mig att andra hamnar följer Göteborgs hamns exempel eftersom trafiksäkerhet är ett gemensamt ansvar.

Jag är övertygad om att ett införande av anläggningar för nykterhetskontroll kommer att vara ett viktigt komplement till Polismyndighetens alkoholutandningsprov och bidrar till att reducera antalet omkomna och skadade i alkoholrelaterade trafikolyckor.

Stockholm den 7 september 2018

Tomas Eneroth

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-24)