Ändringar rörande platspåseskatten

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2410 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)
Fi2021/01521 Fi2021/01520 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2404 av Markus Wiechel (SD) Stöd till svensk plastindustri

och fråga 2020/21:2410 av Mats Nordberg (SD) Ändringar rörande platspåseskatten

Markus Wiechel har frågat Per Bolund hur han kan motivera att miljövänliga företag som Gaia Biomaterials tvingas flytta sin produktion utomlands till följd av regeringens miljöpolitik, och om han kan förvänta sig att ministern vidtar några åtgärder mot bakgrund av detta. Frågan ställs mot bakgrund av bl.a. skatten på plastbärkassar och har överlämnats till mig. Mats Nordberg har frågat mig om jag ämnar verka för att snarast ändra regelverket för plastpåseskatten så att skatten differentieras, dels beträffande plastens ursprung (andel fossilt respektive förnybart material), dels beträffande produktens nedbrytbarhet.

Skatten på plastbärkassar bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna och gäller från och med den 1 maj 2020. Skatten är en del av regeringens arbete för att uppnå Sveriges miljömål och EU:s förbrukningsmål för plastbärkassar.

Jag kan inte uttala mig om enskilda ärenden men skatten på plastbärkassar omfattar påsar som sätts på den svenska marknaden. Kassar som produceras i Sverige och exporteras till andra länder omfattas inte av skatten förutsatt tillverkaren är lagerhållare. Ett företag som producerar produkter som efterfrågas på en marknad utanför Sverige behöver alltså inte flytta till följd av skatten på plastbärkassar.

Som jag tidigare har svarat vid flera tillfällen är en förutsättning för att en bärkasse ska vara skattepliktig att den i mer än försumbar omfattning består av plast. Det saknar betydelse för frågan om skatteplikt om påsen är gjord av förnybar eller återvunnen plastråvara. Detta beror framförallt på att all plast har samma negativa miljöpåverkan som fossil plast vid nedskräpning i naturen, i synnerhet genom spridning av mikroplaster. Även så kallad industriellt och biologiskt nedbrytbar plast sönderdelas till mikroplaster vid nedskräpning.

Stockholm den 7 april 2021

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-03-29)