Användandet av det svenska språket

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1653 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

Justitieminister Beatrice Ask

den 26 september

Svar på fråga

2006/07:1653 Användandet av det svenska språket

Justitieminister Beatrice Ask

Marianne Watz har frågat mig om jag tänker ta initiativ till att vi i Sverige ska kunna använda vårt dagliga kommunikationsverktyg – det svenska språket. Frågan är ställd mot bakgrund av att engelska uttryck används i Regeringskansliets externa e-postadresser.

Anledningen till att engelska uttryck kom att användas när e-postadresserna skapades 1995 var att man vid den tiden bedömde att det huvudsakligen var utländska kontakter som skulle använda sig av e-post, medan traditionella kommunikationsmedel skulle användas inom landet. Utvecklingen har dock visat sig bli annorlunda.

Det finns naturligtvis goda skäl att använda svenska uttryck som standard för e-postadresser inom Regeringskansliet. Men det kan också finnas skäl som talar för att behålla den nuvarande ordningen, exempelvis för att underlätta för utländska kontakter.

Frågan har tagits upp för diskussion inom Regeringskansliet och Regeringskansliets förvaltningschef kommer att informeras om den nu ställda frågan. Jag vill inte nu föregripa  det arbete som inletts utan avvaktar resultatet av det.

Händelser

Inlämnad: 2007-09-17 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-26 Svar anmält: 2007-09-27
Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-09-17)