Arvet efter Pinochetdiktaturen

Svar på skriftlig fråga 2010/11:674 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 14 september

Svar på fråga

2010/11:674 Arvet efter Pinochetdiktaturen

Utrikesminister Carl Bildt

Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att göra för att stödja den chilenska demokratin vad gäller krav på ett demokratiskt och rättvist utbildningssystem i enlighet med vad FN stadgar.

Chile är sedan 1990 en stabil demokratisk stat. I ett demokratiskt land har medborgarna rätt att demonstrera för att göra sina röster hörda och framföra krav på förändringar. EU och Sverige har utmärkta relationer med Chile och följer den allmänna utvecklingen i landet. Kraven på reformer av det chilenska utbildningssystemet är en intern chilensk fråga som det ankommer på den chilenska regeringen, i dialog med det chilenska folket, att hantera.

Händelser

Inlämnad: 2011-09-07 Anmäld: 2011-09-08 Besvarad: 2011-09-14 Svar anmält: 2011-09-15

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-09-07)