Åtgärder för att förhindra beslut om nedläggning av reaktorer vid Ringhals

Svar på skriftlig fråga 2014/15:518 besvarad av Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister

Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister
Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-05-11)