Åtgärder för att skydda skog från granbarkborren

Svar på skriftlig fråga 2018/19:958 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Statsrådet Jennie Nilsson (S)


N2019/02591/SMF

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:958 av Åsa Eriksson (S)
Åtgärder för att skydda skog från granbarkborren

Åsa Eriksson har frågat mig om jag anser att förändringar krävs gällande insektsangrepp i skyddad skog för att mer effektivt kunna begränsa granbarkborrens framfart i den brukade skogen.

Skogen i södra Sverige är torkstressad efter sommaren 2018 vilket har lett till att populationen av granbarkborren har ökat kraftigt. Götaland har de största skadorna i skogen sedan stormarna Gudrun och Per. Det finns många olika faktorer som bidrar till att förvärra situationen. Glesa, olikåldriga och trädslagsblandade bestånd klarar sig bättre gentemot angrepp från granbarkborrar.

Naturvårdsverket har utarbetat en vägledning om vilka åtgärder som länsstyrelserna bör vidta vid omfattande angrepp av granbarkborre i skyddade områden. Det finns ett samarbete mellan länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket när det gäller angrepp av granbarkborre i skyddade skogar. Vilka åtgärder som kan genomföras i skyddade områden beror på vilka regler som gäller i varje enskilt område och måste bedömas i varje enskilt fall.

Regeringen bedömer att fortsatt information och rådgivning till skogsägarna är avgörande, liksom myndigheternas stöd i arbetet med att snabbt lokalisera angrepp. Staten har också ett stort ansvar för åtgärder för att minska spridningen av granbarkborrar från skyddade områden. Regeringen tillför därför totalt 30 miljoner kronor under 2020–2022 för hanteringen av skogsskador och för att stödja arbetet med att bekämpa angrepp av granbarkborre, utöver de 2,2 miljoner kronor som regeringen redan tillfört Skogsstyrelsen för ändamålet.

Stockholm den 17 september 2019

Jennie Nilsson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-06)