Åtgärder mot skador inom motocrossen

Svar på skriftlig fråga 2010/11:677 besvarad av Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 14 september

Svar på fråga

2010/11:677 Åtgärder mot skador inom motocrossen

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth

Solveig Zander har frågat mig vad jag tänker göra för att barn ska kunna delta i en sport och fritidsaktivitet de gillar utan att allvarliga skador inträffar.

Regeringen har angett att statens stöd till idrotten ska främja såväl flickors och pojkars som kvinnors och mäns motions- och idrottsaktiviteter. Ett viktigt syfte med statens idrottspolitik är att främja en aktiv livsstil, god hälsa och sunda vanor hos alla medborgare. Stödet ska ha tonvikt på barn- och ungdomsverksamhet och utgå från en bred och folkhälsoinriktad syn på idrott och motion (prop. 2008/09:126, s. 24).

Den svenska idrottsrörelsen är fri och självständig och det är varje specialidrottsförbunds ansvar att utforma sin verksamhet på ett säkert sätt och så långt möjligt förhindra att allvarliga skador sker. Mot den bakgrunden välkomnar jag Svemos beslut att se över hela sin verksamhet, kalla till stormöte samt informera alla klubbar och förare.

Det ska också framhållas att de 2 000 skador årligen som Solveig Zander refererar till inkluderar alla mopedolyckor som anmäls och motsvarar tillnärmelsevis inte den faktiska skadestatistiken inom den organiserade motorcykelsporten.

Händelser

Inlämnad: 2011-09-07 Anmäld: 2011-09-08 Besvarad: 2011-09-14 Svar anmält: 2011-09-15

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-09-07)