Behovet av fler företagare

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1515 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2016/05291/FF

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1515 av Betty Malmberg (M) Behovet av fler företagare

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att fler individer ska våga bli företagare.

I sin fråga hänvisar Betty Malmberg till årets rapport från Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Det unga företagandet och andelen som har planer på att starta företag har enligt rapporten gått ned något, men GEM konstaterar också att det svenska entreprenörskapet ökade 2015 efter en nedgång under 2014 och att Sverige återigen är på samma nivå som andra små EU-länder. Sverige befäster även sin ställning som det främsta entreprenörskapslandet i Norden.

Fler och växande företag i hela Sverige är avgörande för att regeringens jobbmål om lägst arbetslöshet i EU år 2020 ska nås. Fyra av fem jobb skapas hos små och medelstora företag. Därför bedriver regeringen en aktiv näringspolitik som syftar till att skapa förutsättningar för att fler företag ska skapas, växa och exportera.

Stockholm den 31 augusti 2016

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-08-18)