Beskattning av landets bilister för att finansiera vårt försvar

Svar på skriftlig fråga 2014/15:788 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2015/04356

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:788 av Lotta Olsson (M) Beskattning av landets bilister för att finansiera vårt försvar

Lotta Olsson har frågat mig på vilket sätt jag avser att kompensera den del av den svenska befolkningen som är beroende av bil för att pendla till jobbet och som därmed i högre grad än andra får finansiera det svenska försvaret.

Det är bra att även moderaterna står bakom försvarsuppgörelsen och inser att ett starkt försvar behövs. Efter åtta år med moderatledd politik har dock Sverige ett stort budgetunderskott och en arbetslöshet som bitit sig fast på höga nivåer. Genom att höja skatten på drivmedel kan vi finansiera viktiga reformer och satsningar. Regeringen investerar nu för fler jobb, bättre skola, minskade klimatutsläpp och ett stärkt försvar. För att främja den regionala tillväxten och goda levnadsvillkor på Sveriges landsbygd föreslår regeringen t.ex. satsningar för kollektivtrafik i landsbygd samt på förbättrat järnvägsunderhåll och vägunderhåll.

Höjningen av energiskatten på bensin och diesel sker även för att det är angeläget att öka och över tid upprätthålla energi- och koldioxidskatternas miljöstyrande effekt. Skatterna kan skapa incitament för en energieffektiv utveckling av transporterna och stimulera till omställning från fossila bränslen till andra alternativ. Genom regeringens fortsatta satsningar på elbilar och laddhybrider får fler människor möjlighet att välja en bil med avsevärt lägre utsläpp av växthusgaser. Det är nödvändigt för att klara klimatmålen och bra för hela Sveriges befolkning.

Stockholm den 23 september 2015

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-09-11)