Bevarande av Auschwitz som minnesmärke

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1198 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 18 september

Svar på fråga

2008/09:1198 Bevarande av Auschwitz som minnesmärke

Utrikesminister Carl Bildt

Mikael Oscarsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige ska bidra ekonomiskt till bevarandet av Auschwitz-Birkenau till kommande generationer.

Låt mig börja med att understryka att jag delar Mikael Oscarssons uppfattning om att de fruktansvärda brott som begicks under andra världskriget inte får falla i glömska. Vi bär alla ett ansvar för att framtida generationer får kunskap om det som hänt och förstår vikten av att värna om freden och de mänskliga rättigheterna. Auschwitz-Birkenau fyller i detta sammanhang en betydande funktion som en påminnelse om de miljoner människor som miste livet under de mest fasansfulla förhållanden. Det är väsentligt att lägret bevaras som en lärdom för kommande generationer.

Utrikesdepartementet kommer därför att bidra med 1 miljon kronor till fonden för bevarande av Auschwitz-Birkenau.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-09-02 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-18 Svar anmält: 2009-09-21

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-09-02)