Biståndet till Sudan

Svar på skriftlig fråga 2021/22:324 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)
UD2021/ 16054 Utrikesdepartementet Statsrådet Olsson Fridh Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:324 Aron Emilsson (SD)
Biståndet till Sudan

Aron Emilsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta avseende svenskt bistånd till Sudan med anledning av militärkuppen i landet.

Regeringen, EU och FN:s säkerhetsråd har fördömt militärkuppen i Sudan, arresteringen av premiärminister Hamdok och andra ministrar i regeringen. Premiärminister Hamdok, som nu hålls i husarrest av kuppmakarna, måste släppas och återinträda på sin befattning. Det är centralt att uppgörelsen mellan militära och civila krafter om en transitionsprocess som utmynnar i fria, rättvisa och demokratiska val upprätthålls. Alla parter måste avhålla sig från våld och mänskliga rättigheter måste respekteras.

Med anledning av militärkuppen den 25 oktober har Sida meddelat att de följer den aktuella utvecklingen noga samt utvärderar hur den politiska utvecklingen påverkar de svenska insatserna och våra samarbetsorganisationers möjlighet att arbeta på ett effektivt sätt. Sida har också meddelat att inga utbetalningar till samarbetsorganisationer genomförs för närvarande. Även Sidas samarbetspartners har, där det krävs, också pausat samarbete och/eller håller inne utbetalningar.

Sverige är en nära partner till Sudan och har sedan revolutionen 2019 stöttat landets demokratiska övergång och reformarbete. Den pågående militärkuppen riskerar att undergräva de resultat som redan uppnåtts och, beroende på militärkuppens utgång, kan komma att få konsekvenser för vårt och andra partners engagemang i Sudan.

Stockholm den 10 november 2021

Per Olsson Fridh

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-10-29)