Bostadsbyggande på regementsorter

Svar på skriftlig fråga 2014/15:447 besvarad av Peter Hultqvist (S), försvarsminister

Peter Hultqvist (S), försvarsminister

Dnr Fö2015/611/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:447 av Jan R Andersson (M) Bostadsbyggande på regementsorter

Jan R Andersson har frågat mig om jag avser verka för att stiftelsen MHS-Bostäder får ett utökat uppdrag eller på annat sätt agera för att förbättra tillgången till bostäder för soldater och sjömän som genomför GSS-utbildning på orter där bostadssituationen är ett uppenbart rekryteringshinder även när dessa ligger utanför Stockholmsområdet?

Tillgången till bostäder för Försvarsmaktens personal är en viktig fråga, inte minst för möjligheten att rekrytera och behålla gruppbefäl, soldater och sjömän. Försvarsmakten förväntas vara en attraktiv arbetsgivare för soldater och sjömän och då är boendefrågan en viktig del i sammanhanget.

Försvarsmakten arbetar aktivt med denna fråga och har ett gott samarbete med Stiftelsen MHS-Bostäder. Stiftelsen utför ett värdefullt arbete för att bidra till hanteringen av frågan, t.ex. genom de bostäder som nyligen invigts i Kungsängen.

Regeringen styr inte stiftelsen MHS-Bostäder, varken genom uppdrag eller på annat sätt. Stiftelsens verksamhet regleras genom dess stadgar.

Stockholm den 29 april 2015.

Peter Hultqvist

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-04-21)