Brist på militära övningsplatser i Kalmar län

Svar på skriftlig fråga 2018/19:612 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)Svar på fråga 2018/19:612 av Jan R Andersson (M)
Brist på militära övningsplatser i Kalmar län

Jan R Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att genomföra i syfte att tillskapa skjutfält för hemvärnsverksamheten i Kalmar län.

För att Försvarsmakten ska kunna utbilda och öva sina förband är det nödvändigt att myndigheten har tillgång till ändamålsenliga övningsområden och övningsanordningar.

Det är riksdagen och regeringen som beslutar om Försvarsmaktsorganisationens övergripande utformning. Med detta som grund bestämmer Försvarsmakten den närmare utformningen av krigsförbanden som är nödvändig för att statsmakternas krav på operativ militär förmåga ska kunna uppfyllas. Inom de ramar riksdagen och regeringen har lagt fast är det Försvarsmakten som avgör var och hur krigsförbanden ska utbildas och övas, liksom vilka övningsanordningar i form av skjutfält och annat som behövs för att kunna utbilda och öva krigsförbanden.

Stockholm den 15 maj 2019

Peter Hultqvist

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-03)