Bristande sammanhållning i rättskedjan

Svar på skriftlig fråga 2018/19:717 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/02124/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:717 av Ellen Juntti (M)
Bristande sammanhållning i rättskedjan

Ellen Juntti har frågat mig hur och när jag avser att åtgärda de allvarliga brister när det gäller sammanhållningen i rättskedjan som Riksrevisionen uppmärksammat i en granskningsrapport.

Riksrevisionens granskning om styrningen av rättskedjan lämnades nyligen till regeringen. Regeringen tycker att ett helhetsperspektiv i frågor som rör rättsväsendets myndigheter är viktigt och välkomnar därför granskningen. Analys av granskningen och de rekommendationer som Riksrevisionen har lämnat pågår. Regeringen kommer att återkomma till riksdagen med svar på vilka åtgärder som avses vidtas med anledning av granskningen senast den 21 november.

Stockholm den 12 juni 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-05)