Budgetunderskott i OS-ansökan

Svar på skriftlig fråga 2018/19:776 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)Svar på fråga 2018/19:776 av Angelika Bengtsson (SD)
Budgetunderskott i OS-ansökan

Angelika Bengtsson har frågat mig om regeringen kommer att gå in med resurser, förutsatt att Sverige får vinter-OS 2026, om det visar sig att budgetunderskottet på 1 miljard kvarstår.

Regeringen har uttalat sitt stöd till ansökan om vinter-OS och Paralympics i Sverige 2026. Det innebär ett intygande om att säkerställa vissa nödvändiga säkerhetsfunktioner för att Sveriges olympiska kommitté (SOK) ska kunna arrangera OS i Sverige, såsom att utfärda visum för bl.a. deltagare och funktionärer och säkerställa den yttre säkerheten under spelens gång.

SOK har inte begärt några statliga ekonomiska garantier för spelen och det är inte aktuellt med några sådana garantier när det gäller själva genomförandet av spelen. Staten tar inte på sig något ekonomiskt ansvar utöver att garantera de myndighetsfunktioner som krävs för spelens genomförande. Det skiljer sig från tidigare svenska OS-ansökningar där ansökan om statliga ekonomiska bidrag och garantier funnits och riksdagen på regeringens förslag beslutat om statliga ekonomiska garantier. Regeringen planerar inga sådana insatser.

Stockholm den 26 juni 2019

Amanda Lind

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-13)