Dålig arbetsmiljö på Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Svar på skriftlig fråga 2018/19:879 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)


A2019/01437/ARM

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:879 av Saila Quicklund (M)
Dålig arbetsmiljö på Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder jag avser initiera för att förbättra den oacceptabelt undermåliga arbetsmiljön för de anställda på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Generaldirektören ansvarar fullt ut för arbetsgivarpolitiken på myndigheten.

Jag har till generaldirektören tydliggjort att jag ser allvarligt på den uppkomna situationen på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Jag hade nyligen ett möte med generaldirektören och kan efter det konstatera att även generaldirektören ser allvarligt på situationen. Myndighetschefen har för mig redogjort för de åtgärder som han har vidtagit samt planerar att vidta. Jag bedömer det som relevanta åtgärder.

Jag kommer att följa utvecklingen på myndigheten noga och min statssekreterare kommer att besöka myndigheten inom kort.

Stockholm den 22 augusti 2019

Ylva Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-09)