Dansbandsmoms

Svar på skriftlig fråga 2018/19:509 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/01445/S2

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:509 av Runar Filper (SD)
Dansbandsmoms

Runar Filper har frågat mig om jag tänker se över en sänkning av momsen för att ge dansbandskulturen bättre förutsättningar att leva vidare, och om jag därmed anser att en översyn av mervärdesskatten för kultur bör genomföras.

Det är viktigt för regeringen att det finns en god tillgång till kultur i hela landet. Mervärdesskattereglerna ska vara tydliga och konsekventa. Reglerna för mervärdesskatten utgår från EU:s mervärdesskattedirektiv. Direktivet ger möjlighet för att ha reducerad skattesats för vissa särskilt uppräknande områden. Inträde till dansevenemang finns inte med i denna uppräkning. Det är dessutom inte givet att alla frågor kring vilken skattesats som ska tillämpas försvinner genom att ett nytt område omfattas av den reducerade skattesatsen. Det kan i stället innebära att det uppstår nya gränsdragningar där det måste bedömas vilken skattesats som ska tillämpas. Man måste därför göra noggranna avvägningar när det gäller att utvidga tillämpningen för de reducerade skattesatserna.

Stockholm den 17 april 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-04)