Den datorstyrda handeln på börsen och pensionerna

Svar på skriftlig fråga 2010/11:678 besvarad av Statsrådet Peter Norman

Statsrådet Peter Norman

den 14 september

Svar på fråga

2010/11:678 Den datorstyrda handeln på börsen och pensionerna

Statsrådet Peter Norman

Christina Oskarsson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta i Sverige och lyfta inom EU med anledning av börsrobotarnas verksamhet och dess konsekvenser för småspararna och pensionsfonderna.

Jag instämmer med Christina Oskarsson att det är viktigt att de svenska börserna har handelsplatser där både småsparare och institutionella investerare väljer att göra placeringar i aktier. Om de tekniska system som används i aktiehandeln skulle orsaka omotiverade, stora kurssvängningar som avskräcker både småsparare och institutionella investerare är det förstås något som är negativt och som kan föranleda att åtgärder behöver vidtas.

EU-kommissionen förväntas senare i höst lämna förslag till nya regler som tar sikte på den så kallade högfrekvenshandeln.

Regeringen följer utvecklingen av högfrekvenshandeln mycket noga och jag för en dialog med Finansinspektionen, Nasdaq OMX och andra aktörer. För att vi ska kunna få en bättre bild av denna verksamhet har jag för avsikt att anordna en konferens till vilken jag planerar att bjuda in representanter för Finansinspektionen, marknaden och andra aktörer samt forskare som har kunskap på detta område. På så sätt avser jag att se till att frågan blir belyst ur alla perspektiv. Efter det att jag har gjort en grundlig granskning av högfrekvenshandeln kommer jag att ta ställning till om och i så fall vilka åtgärder som bör vidtas, både i Sverige och inom EU.

Händelser

Inlämnad: 2011-09-07 Anmäld: 2011-09-08 Besvarad: 2011-09-14 Svar anmält: 2011-09-15

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-09-07)