Den humanitära katastrofen i Tigray

Svar på skriftlig fråga 2021/22:339 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)
UD2021/ 16256 Utrikesdepartementet Statsrådet Olsson Fridh Till riksdagen .

Svar på fråga 2021/22:339 av Håkan Svenneling (V)

Den humanitära katastrofen i Tigray

Håkan Svenneling har frågat utrikesministern om hon avser vidta åtgärder i ljuset av den senaste händelseutvecklingen för att stärka det humanitära tillträdet och minska våldet i Tigray. Frågan har överlämnats till mig.

Jag är djupt oroad över det kritiska humanitära läget i Etiopien och den eskalerande konflikten. De humanitära behoven är enorma i Tigray och på fler håll i landet, bl.a. i Afar och Amhara. Sju miljoner människor bedöms vara i akut behov av stöd i norra Etiopien men tillträdet för humanitära organisationer till Tigray och andra konfliktområden begränsas fortfarande av säkerhetsläget och parterna i konflikten.

Sverige har tillsammans med internationella partners genomgående krävt att parterna säkerställer säkert och obehindrat humanitärt tillträde, skydd av civila och humanitär personal samt respekterar internationell humanitär rätt. Jag och utrikesministern har vid ett flertal tillfällen framfört dessa tydliga budskap direkt till etiopiska regeringsföreträdare. Även statsministern har uttryckt oro över den humanitära situationen i samtal med Etiopiens premiärminister. Statssekreterare Janine Alm Ericsson tog upp vikten av humanitärt tillträde när hon träffade Etiopiens utrikesminister i Addis Abeba den 15 oktober. I somras skrev jag, tillsammans med en bred grupp av regeringsföreträdare från det internationella samfundet, ett brev till Etiopiens utrikesminister för att uppmana regeringen att säkerställa obehindrat humanitärt tillträde samt skydd av humanitära arbetare. Samtidigt verkar Sverige för att fler aktörer agerar för ett obehindrat humanitärt tillträde i norra Etiopien. Under min resa till Förenade Arabemiraten i oktober tog jag även upp Etiopien och vikten av humanitärt tillträde med FAEs biståndsminister.

Sverige och övriga EU har konsekvent manat till ett omedelbart stopp på våldet samt övergrepp och kränkningar av mänskliga rättigheter och kränkningar av internationell humanitär rätt i Etiopien. Vi har beredskap att vid behov agera ytterligare för detta – bilateralt, inom ramen för EU- eller FN-samarbetet, eller med andra internationella aktörer.

EU har upprättat en humanitär luftbro för att utöka tillträdet samtidigt som vi fortsatt verkar för tillträde landvägen. Sverige har även utökat det humanitära stödet till Etiopien flera gånger under året och det uppgår nu totalt till 290 miljoner kronor för 2021.

Utan en lösning på konflikten riskerar det humanitära läget att förvärras ytterligare och övergrepp och kränkningar fortsätta. Detta är oacceptabelt. Tillsammans med övriga EU, FN, AU och USA fortsätter vi att verka för obehindrat humanitärt tillträde, omedelbar vapenvila, politisk lösning på konflikten och full respekt för folkrätten.

Stockholm den 10 november 2021

Per Olsson Fridh

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-11-03)