Den politiska utvecklingen i Uganda

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1637 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1637 av Markus Wiechel (SD)
Den politiska utvecklingen i Uganda

Markus Wiechel har frågat mig om jag avser agera för att minska våldet och förtrycket mot Ugandas invånare, och vilka åtgärder som kan förväntas att regeringen vidtar.

Det är uppenbart att det demokratiska utrymmet i Uganda har krympt de senaste åren. President- och parlamentsvalen 2016 levde inte upp till flera av de grundläggande kraven på en demokrati, vilket också framhölls av EU:s valobservatörsmission. Konstitutionella ändringar gjordes i slutet av 2017, genom vilka bl.a. presidentämbetets åldersgräns togs bort, vilket möjliggör för presidenten att kandidera för ytterligare två mandatperioder. Sammantaget har detta påtagligt ökat spänningarna i det ugandiska samhället.

Den senaste tidens händelser i samband med fyllnadsvalet i Arua, i nordvästra Uganda, där flera oppositionspolitiker, tillika parlamentariker, tillsammans med andra ugandier blev misshandlade är således särskilt oroande. Flera personer, däribland parlamentarikerna Robert Kyagulanyi, även kallad Bobi Wine, och Francis Zaake häktades och minst en person dödades. Båda parlamentarikerna har sedermera släppts mot borgen och har lämnat landet, men de står ännu anklagade för landsförräderi.

Sverige gjorde tillsammans med flera andra EU-länder ett lokalt uttalande den 17 augusti i vilket vi gemensamt fördömde våldet, den brutala misshandeln och dödsfallen samt uppmanade Ugandas regering, de politiska partierna och civilsamhället att samarbeta för att snabbt vända utvecklingen, inom lagens ramar och med full respekt för de mänskliga rättigheterna.

Den 21 augusti besökte Sveriges chargé daffaires, tillsammans med flera andra EU-ambassadörer, parlamentarikern Francis Zaake på sjukhuset. Andra EU-ambassadörer på plats besökte då också Bobi Wine.

EU-länderna har även framfört sin oro till den ugandiska regeringen. Sverige och EU kommer fortsätta att föra en rättfram dialog med den ugandiska regeringen i syfte att bidra till full respekt för de mänskliga rättigheterna, att stävja våldsanvändning, att de misshandlade ska få behövlig och kvalificerad vård, att de åtalade ska få rättssäkra processer samt att människor i Uganda fredligt och utan fruktan ska kunna uttrycka sina politiska åsikter och utöva sin rösträtt.

Det långsiktiga arbetet med att bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, en stärkt demokrati och ökad jämställdhet är centralt i Sveriges relation med Uganda. Regeringen antog den 12 juli en ny strategi för utvecklingssamarbetet med landet där dessa frågor fortsatt står i fokus som en viktig del i vår konfliktförebyggande ansats. Sveriges stöd kanaliseras huvudsakligen genom organisationer i det civila samhället och multilaterala och internationella organisationer.

Stockholm den 11 september 2018

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-29)