Den svenska gamingboomen

Svar på skriftlig fråga 2021/22:308 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Ku2021/02222 Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:308 av Michael Rubbestad (SD)
Den svenska gamingboomen

Michael Rubbestad har frågat mig om jag avser att omvärdera mitt tidigare ställningstagande att inte inkludera e-sport i kulturbegreppet eller erkänna e-sport som en officiell sport.

Jag vill återigen tacka frågeställaren för det engagemang han visar för e-sporten, det är ett engagemang som jag till fullo delar. E-sporten samlar många människor, både som fritidssyssla och som yrke och är en levande del av det civila samhället. Spel och spelutveckling är också ett betydelsefullt kulturellt uttryck. För mig är det självklart att e-sporten och spelkulturen inte ska missgynnas av att den inte alltid passar in i gamla strukturer.

Som jag svarade frågeställaren på en liknande fråga den 18 november 2020 är spelutveckling en del av de kulturella och kreativa näringarna. I samma svar klargjorde jag också att vi inte har några officiellt erkända idrotter i Sverige.

Stockholm den 10 november 2021

Amanda Lind

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-10-28)