Digitala vigselbevis

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1570 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2021/22:1570 av Ola Johansson (C)
Digitala vigselbevis

Ola Johansson har frågat mig när och på vilket sätt jag och regeringen avser att effektivisera vigselförrättarnas arbete med att delge Skatteverket och i förekommande fall länsstyrelserna att en vigsel har skett och att denna ska registreras.

Jag vill börja med att nämna att det för att en vigsel ska vara giltig inte är en förutsättning att Skatteverket har underrättats om vigseln. Med det sagt är det naturligtvis viktigt att underrättelsen sker så att korrekta uppgifter blir registrerade. Digitalisering, ökad effektivitet och tillgänglighet för medborgarna är viktiga frågor som regeringen och Skatteverket arbetar med kontinuerligt. Ett exempel är att det vid årsskiftet blev möjligt att bekräfta föräldraskap digitalt direkt till Skatteverket. Inom Skatteverkets folkbokföringsverksamhet pågår ett flerårigt utvecklingsarbete gällande digitalisering som innebär att manuell hantering förändras till digital. I det arbetet ingår frågor om vigsel och hindersprövning.

Stockholm den 18 maj 2022

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-05-11)