Dödsolyckor vid järnvägen

Svar på skriftlig fråga 2018/19:195 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2019/00615/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:195 av Sofia Westergren (M)
Dödsolyckor vid järnvägen

Sofia Westergren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska antalet dödsolyckor vid järnvägen i Stenungsund.

Regeringen anser att Sverige ska ha en robust, miljöanpassad och pålitlig transportinfrastruktur som bland annat håller en hög trafiksäkerhet. Det är angeläget att stärka ett aktivt säkerhetsarbete i transportsystemet och regeringens mål är att antalet omkomna i trafiken ska minska.

Det är viktigt att, i skenet av de olyckor som varit, agera.

Regeringen har därför i januari 2019 uppdragit åt Trafikverket att vidta åtgärder för att öka säkerheten vid plankorsningar på den statliga järnvägen. Regeringen vill att Trafikverket återkommer till regeringen senast 31 maj 2019 i frågan.

Stockholm den 19 februari 2019

Tomas Eneroth

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-11)