Elektrifiering av flyget

Svar på skriftlig fråga 2018/19:700 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2019/01660/US

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:700 av Åsa Coenraads (M)
Elektrifiering av flyget

Åsa Coenraads (M) har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att påskynda elektrifieringen av flyget.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Sveriges långsiktiga klimatmål är att nettoutsläppen ska vara noll senast år 2045. Flygets stora klimatpåverkan ska minska.

Forskning och innovation är viktigt för att Sverige ska kunna nå nettonollutsläpp och vara ledande internationellt i klimatomställningen. Eldrivna flygplan har potential att bidra till att minska både flygets direkta utsläpp och höghöjdseffekterna, åtminstone på kortare distanser. Under 2018 flögs för första gången ett helt eldrivet flygplan i Sverige. Sverige har en stark flygindustri som nu arbetar med att utveckla helt eller delvis eldrivna flygplan, bland annat genom satsningen ELISE, Elektrisk lufttransport i Sverige, som finansieras av Verket för innovationssystem (Vinnova). Satsningen ska leda till att det första certifierade svensktillverkade delvis eldrivna flygplanet, med en räckvidd på 400 km, ska gå i inrikestrafik 2026. 

Jag kommer att fortsätta att aktivt följa utvecklingen på området.

Stockholm den 5 juni 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-28)