En förbättrad valprocess

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1643 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)


Ju2018/04390

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1643 av Markus Wiechel (SD)

En förbättrad valprocess

Markus Wiechel har frågat kultur- och demokratiministern om hon avser att verka för en förändring av den svenska valprocessen för att öka tilltron till vår demokrati, stärka valhemligheten och i allmänhet möjliggöra för ett mer effektivt valsystem, och vad hon i sådana fall avser att göra.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att frågan har lämnats över till mig.

Frågan kommer inte att besvaras på grund av att regeringen är en övergångsregering.

Stockholm den 27 september 2018

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-09-14)