En ny landsbygdsminister

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3480 besvarad av Statsminister Stefan Löfven (S)

Statsminister Stefan Löfven (S)
SB2021/01064 Statsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3480 av Staffan Eklöf (SD)
En ny landsbygdsminister

Staffan Eklöf har frågat mig om jag avser att tillsätta en landsbygdsminister, med ansvar för de areella näringarna, eller om tanken är att dessa frågor även framgent ska hanteras av näringsministern.

Sedan den 30 juni ansvarar näringsministern för de frågor som landsbygdsministern tidigare ansvarade för. Näringsministern är ett av regeringens mest rutinerade statsråd och departementet är väl rustat för detta.

Jag kommer att lämna uppdraget som partiordförande för Socialdemokraterna vid partiets kongress i november och kommer därefter att begära mitt entledigande som statsminister. Hur arbetet ska läggas upp i regeringen blir då en fråga för min efterträdare.

Stockholm den 3 september 2021

Stefan Löfven

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-08-19)