Ersättning till Kriminialvården för merkostnader

Svar på skriftlig fråga 2018/19:712 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/02121/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:712 av Ellen Juntti (M)
Ersättning till Kriminalvården för merkostnader

Ellen Juntti har frågat mig om jag anser att det är rätt att skattebetalarna ska betala merkostnader som uppstår vid utvisningstransporter som stoppas av aktivister och om inte, hur jag avser agera.

Regeringen styr myndigheterna bl.a. genom lagstiftning och genom att myndigheterna tilldelas resurser för sin verksamhet. En myndighet har att självständigt, och utan regeringens eller riksdagens ingripande, utifrån en helhetsbedömning besluta hur man ska agera i frågor som rör myndighetens verksamhet och därmed sammanhängande frågor.

Det aktuella fall som Ellen Juntti refererar till i sin fråga är under domstolsprövning och jag avser inte att uttala mig rörande detta.

Stockholm den 12 juni 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-03)