EU:s frihandelsförhandlingar med Colombia och mänskliga rättigheter i Colombia

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1203 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

Statsrådet Ewa Björling

den 18 september

Svar på fråga

2008/09:1203 EU:s frihandelsförhandlingar med Colombia och mänskliga rättigheter i Colombia

Statsrådet Ewa Björling

Luciano Astudillo har frågat mig hur jag, i ljuset av den allvarliga MR-situationen i Colombia, avser att agera med anledning av EU:s frihandelsförhandlingar med Colombia under Sveriges EU-ordförandeskap.

Handel och politisk dialog är viktiga verktyg för att främja social och ekonomisk utveckling samt mänskliga rättigheter. Genom ökat samarbete och dialog mellan EU och Colombia kan vi bidra till ökad respekt för de mänskliga rättigheterna i Colombia, inte minst avseende arbetstagares rättigheter.

Såväl Sverige som EU verkar för att en klausul om mänskliga rättigheter ska ingå i samtliga breda samarbetsavtal som EU sluter med omvärlden. Det är ett krav från EU:s sida att det i avtalet med Colombia ska finnas en koppling till de politiska klausulerna och klausulerna om mänskliga rättigheter i 2003-års avtal om politisk samarbete mellan EU och den Andinska gemenskapen.

I november 2008 inledde EU en lokal MR-dialog med Colombia. Inom denna dialog finns möjlighet för EU att lyfta fram samtliga för EU prioriterade frågor, däribland vår oro över situationen för fackföreningsaktiva i landet. Sverige och EU verkar för att Colombia ska tillämpa ILO:s grundläggande konventioner.

Sverige bidrar även med stöd för en serie studier om olika aspekter av våldet mot fackföreningsaktiva i Colombia. Studierna samordnas av UNDP, med stöd från åtta länder, ett antal forskningsinstitut och universitet. Med utgångspunkt från dessa studier finns förutsättningar att gå vidare med konkreta rekommendationer och förslag till åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Jag anser att det finns all anledning att fortsätta att driva frågor som rör respekt för mänskliga rättigheter i Colombia. Den dialog som EU har med den colombianska regeringen är därför konstruktiv och viktig.

Händelser

Inlämnad: 2009-09-04 Anmäld: 2009-09-10 Besvarad: 2009-09-18 Svar anmält: 2009-09-21

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-09-04)