Fängslade bloggare i Egypten

Svar på skriftlig fråga 2010/11:681 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 26 september

Svar på fråga

2010/11:681 Fängslade bloggare i Egypten

Utrikesminister Carl Bildt

Abir Al-Sahlani har tagit upp den fängslade egyptiske bloggaren Maikel Nabil och frågat mig hur jag avser att agera för att de som öppet kritiserar den egyptiska militären eller regimen inte ska fängslas.

Utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern under året har visat på informations- och kommunikationsteknologins betydelse för att uppnå demokratisk förändring. Användandet av sociala medier har varit en nyckelfaktor i mobiliseringen av demonstrationerna som lett till att flera diktatorer fallit. Att främja yttrandefriheten på internet är en högst prioriterad fråga för Sverige.

Sverige och EU stöder transitionsprocessen i Egypten i syfte att den ska utmynna i en demokratisk stat med återkommande fria och rättvisa val samt respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive yttrandefriheten.

EU har flera gånger tagit upp Nabils fall med egyptiska myndigheter. Sverige avser att fortsatt noga följa hur situationen för de mänskliga rättigheterna utvecklas i Egypten, inklusive frågan om yttrandefrihet.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-09-09 Anmäld: 2011-09-15 Besvarad: 2011-09-26 Svar anmält: 2011-09-27

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-09-09)