Fängslade journalister och mänskliga rättigheter i förhandlingarna om Natomedlemskap 

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1758 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på fråga 2021/22:1757 Demokratiska fri- och rättigheter i Natoförhandlingarna med Turkiet och fråga 2021/22:1758 Fängslade journalister och mänskliga rättigheter i förhandlingarna om Natomedlemskap, båda av Amineh Kakabaveh (-)

Amineh Kakabaveh har frågat mig i vilken utsträckning regeringen i diskussionerna med Turkiet om Sveriges eventuella Natomedlemskap betonar betydelsen av demokratiska och mänskliga rättigheter samt tillämpandet av en korrekt rättsordning, och om Sverige kommer att kräva frigivning av Demirtaş och andra politiska fångar. Kakabaveh har också frågat mig om jag och regeringen kommer att kräva frigivning av fängslade journalister, stärka yttrandefriheten i Turkiet samt underlätta framväxten av en fri press.

Regeringen arbetar intensivt tillsammans med Finland och Nato för att bereda väg för ett Natomedlemskap. Detta arbete inbegriper dialog med alla Natos medlemmar, däribland Turkiet. Regeringen har framfört att vi som framtida Natoallierade ser fram emot att stärka samarbetet med Turkiet inom fred och säkerhet samt motverkande av terrorism i alla dess former och manifestationer.

Regeringen kommenterar inte detaljerna i dialogen med Turkiet och partners eftersom vi inte tror att detta främjar den övergripande målsättningen att bli medlem i Nato.

Stockholm den 29 juni 2022

Ann Linde

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-06-20)