Färjor med rälskapacitet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:709 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)Svar på fråga 2018/19:709 av Anders Hansson (M)
Färjor med rälskapacitet

Anders Hansson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att ekonomiskt underlätta för de rederier som önskar utföra ett sådant uppdrag och för de som i dag upprätthåller och underhåller färjor med rälskapacitet.

Regeringen genomför nu en rad insatser för att stärka sjöfarten med målet att flytta gods från vägtransporter till järnväg och sjöfart. Insatser som finns tillgängliga för alla aktörer. Sjöfarten har en avgörande roll när det gäller förbindelserna till kontinenten. Tågfärjekonceptet utgör en del i detta transportsystem.

I dagsläget är det endast mellan Trelleborg–Sassnitz och Trelleborg–Rostock där det bedrivs tågfärjetrafik.

I början av maj besökte jag Trelleborgs Hamn AB och diskuterade olika hamnrelaterade frågor såsom betydelsen av att det även i framtiden kan bedrivas tågfärjetrafik från Trelleborg. Jag avser följa frågan framöver.

Stockholm den 12 juni 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-04)