Flyganfall mot kurdisk gerilla och civila

Svar på skriftlig fråga 2010/11:665 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 8 september

Svar på fråga

2010/11:665 Flyganfall mot kurdisk gerilla och civila

Utrikesminister Carl Bildt

Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för Sveriges del och genom EU för att markera och agera mot flyganfallen i Kandilområdena.

Sverige erkänner Iraks suveränitet och stöder kurdernas självstyre i norra Irak som överenskommits mellan centralregeringen i Bagdad och företrädare för befolkningen i norra Irak (irakiska Kurdistan). Det är av vikt att Iraks suveränitet till fullo respekteras av dess grannländer. Terroristbekämpning måste bedrivas med full respekt för folkrätten, de mänskliga rättigheterna och rättssäkerheten, vilket vi kontinuerligt framför till berörda länder. I min regelbundna dialog med turkiska företrädare avser jag även fortsatt att ta upp behovet av stärkta minoritetsrättigheter och en fredlig lösning på den kurdiska frågan.

Händelser

Inlämnad: 2011-08-26 Anmäld: 2011-09-01 Besvarad: 2011-09-08 Svar anmält: 2011-09-15

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-08-26)