Flygskatt

Svar på skriftlig fråga 2018/19:637 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)Svar på fråga 2018/19:637 av Åsa Coenraads (M)
Flygskatt

Åsa Coenraads har frågat mig om jag kan garantera att ingen ytterligare flygskatt införs eller att en höjning av den redan befintliga påförs redan utsatta regionala flygplatser i Sverige.

Skatt beslutas av riksdagen och behandlas inom ramen för budgetprocessen. Flygets klimatpåverkan ska minska. Regeringen anser att det är rimligt att flyget även fortsatt står för åtminstone en del av sina klimatkostnader. Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som i dag sätter stopp för en skatt på flygbränsle som kan ersätta dagens skatt på flygresor. Medel har enligt riksdagens beslut om statens budget avsatts för ett stöd till icke statliga flygplatser i Norrland, i de fall flygskatten innebär ökade driftsunderskott för nämnda flygplatser.

Stockholm den 22 maj 2019

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-09)