Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Svar på skriftlig fråga 2018/19:713 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)


A2019/01128/ARM

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:713 av Saila Quicklund (M)
Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Saila Quicklund har frågat mig vilken instans jag anser bär ansvaret för företagshälsovårdens kompetensförsörjning.

Det finns inte någon instans som ensam bär ansvaret för företagshälsovårdens kompetensförsörjning. T.ex. meddelar Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om läkares specialisttjänstgöring och hanterar specialistkompetensbevis. För att bli specialist i arbetsmedicin och bli s.k. företagsläkare ska en läkare genomgå en utbildning enligt föreskrifterna. Det är de vårdgivare som tar emot läkare för specialisttjänstgöring som ansvarar för att det finns förutsättningar för en hög och jämn kvalitet på tjänstgöringen.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått medel för att främja företagshälsovårdens kompetensförsörjning och en uppgift i sin instruktion att följa och främja företagshälsovården. I regleringsbrevet för 2018 fick myndigheten i uppdrag att sammanställa underlag om och analysera behovet av utbildningar av relevans för olika yrkesgrupper inom företagshälsovården. Regeringen har mottagit rapporten och frågan bereds nu i regeringskansliet.

Stockholm den 12 juni 2019

Ylva Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-03)