Försäljning av egenproducerade ägg på lokal marknad

Svar på skriftlig fråga 2010/11:668 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 14 september

Svar på fråga

2010/11:668 Försäljning av egenproducerade ägg på lokal marknad

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

Tina Ehn har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förtydliga reglerna över vad som kan anses gälla i den nationella lagstiftningen avseende lokal offentlig marknad för att undanröja alltför snäva tolkningar.

Det är riktigt som Tina Ehn beskriver att varje medlemsstat har rätt att enligt gällande nationell lagstiftning fastställa vad som avses med lokal offentlig marknad när det gäller EU:s handelsnormer för ägg. Jag delar uppfattningen att den svenska tolkningen av vad som avses med termen lokal offentlig marknad bör klargöras. För att komma till rätta med problemet arbetar Livsmedelsverket med att tydliggöra sina regler när det gäller primärproducenters direkta leveranser av små mängder av bland annat hönsägg. Arbetet beräknas vara klart våren 2012.

Händelser

Inlämnad: 2011-08-31 Anmäld: 2011-09-01 Besvarad: 2011-09-14 Svar anmält: 2011-09-15

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-08-31)