Forskningsmedel till Vinnova

Svar på skriftlig fråga 2018/19:205 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2019/00637/SUN

Näringsdepartementet

Näringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:205 av Betty Malmberg (M)
Forskningsmedel till Vinnova

Betty Malmberg har frågat mig om de forskningsmedel som anslogs till Verket för innovationssystem i den av riksdagen beslutade M-KD-budgeten kommer att påverkas negativt i vårändringsbudgeten.

Regeringens politik bygger på en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna för att handlingskraftigt möta aktuella utmaningar. Samarbetet gäller budgetår för budgetår, så länge som partierna är överens om dess fortsättning, med inriktningen att samarbetet ska löpa hela mandatperioden. Innehållet i kommande vårändringsbudget kommer regeringen att återkomma till efter förhandling med ovan nämnda partier.

Stockholm den 19 februari 2019

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-12)