Förstatligande av sjukvården

Svar på skriftlig fråga 2013/14:764 besvarad av Göran Hägglund (KD), socialminister

Göran Hägglund (KD), socialminister

Dnr S2014/6153/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:764 av Peter Persson (S) Förstatligande av sjukvården

Peter Persson har frågat mig om jag avser att förstatliga befintliga privat drivna sjukhus i det fall en borgerlig regering med stöd av Sverige-demokraterna ställer sig bakom förslaget. Han vill också ha svar på hur ersättningen till ägarna i så fall ska se ut.

Skriftliga frågor från ledamöter i riksdagen ställs till mig i egenskap av statsråd i regeringen. Ett förstatligande av privata sjukhus förbereds inte.

Stockholm den 2 september 2014

Göran Hägglund

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-08-21)