Fortsatta EU-sanktioner mot militärregimen i Honduras

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1210 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september

Svar på fråga

2008/09:1210 Fortsatta EU-sanktioner mot militärregimen i Honduras

Utrikesminister Carl Bildt

Bodil Ceballos har frågat mig om jag avser att verka inom EU för att förhandlingarna med Honduras inte återupptas så länge den demokratiskt valde presidenten inte återinsätts.

Låt mig inleda med att informera om att Sverige, i egenskap av ordförande i EU, har följt utvecklingen i Honduras sedan den demokratiskt valda presidenten avsattes den 28 juni 2009. EU har tydligt manifesterat sin oro över situationen i Honduras, manat till såväl återgång till den demokratiska ordningen som respekt för mänskliga rättigheter och uttryckt stöd till OAS och Costa Ricas president Oscar Arias i deras ansträngningar att finna en fredlig lösning.

Bodil Ceballos menar i sin fråga att rådsarbetsgruppen för Latinamerika, Colat, nyligen beslutat att återuppta förhandlingarna om ett associeringsavtal mellan EU och Centralamerika. Detta stämmer inte.

I ett ordförandeskapsuttalande den 2 juli offentliggjordes att förhandlingarna lagts på is i avvaktan på en återgång till konstitutionell ordning i Honduras.

Den 15 september antogs rådsslutsatser om Honduras efter förslag från Sverige i egenskap av ordförandeland. I dessa rådsslutsatser öppnar EU upp för mer omfattande åtgärder gentemot de som blockerar en förhandlad lösning av krisen.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-09-08 Anmäld: 2009-09-10 Besvarad: 2009-09-17 Svar anmält: 2009-09-21

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-09-08)