Framtiden för Järnvägsmuseet i Ängelholm

Svar på skriftlig fråga 2010/11:672 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 14 september

Svar på fråga

2010/11:672 Framtiden för Järnvägsmuseet i Ängelholm

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Kerstin Engle har frågat mig vilka initiativ jag ämnar ta för att trygga verksamheterna vid Järnvägsmuseet i Ängelholm.

Våra myndigheter har främst i uppdrag att driva sin kärnverksamhet. I detta fall är museiverksamhet ej att klassa som detta. Dock ska samtliga myndigheter naturligtvis värna om kulturarvet.

Då regeringen bildande Trafikverket den 1 april 2010 var detta en historisk händelse i sig. Vid beslutet om nationell plan för utvecklingen av transportsystemet 2010–2021, fastslog regeringen att med bildandet av Trafikverket skapades förutsättningar för att ta till vara synergier genom sammanförandet av Vägverket och Banverket. Detta gäller all verksamhet.

Trafikverket arbetar i dag med ett mycket ambitiöst program för att ta till vara dessa synergier. För att lyckas krävs det konsolidering i form av sammanslagningar samt utveckling och nya arbetssätt inom verksamheten.

Myndigheten bedriver i dag museiverksamhet på fyra orter Borlänge, Kjula, Gävle samt Ängelholm. Jag ser det som naturligt att Trafikverket nu ser över denna verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och finner en transportslagsövergripande långsiktig och effektiv lösning.

Jag har förstått att Trafikverket aktivt söker parter för övertagande av verksamheten i Ängelholm och hyser stora förhoppningar att en lösning ska vara möjlig.

Jag kommer att följa detta arbete löpande.

Händelser

Inlämnad: 2011-09-05 Anmäld: 2011-09-08 Besvarad: 2011-09-14 Svar anmält: 2011-09-15

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-09-05)